Wyruszamy!Karawana rusza po raz drugi. Dziś jeszcze będziemy uczestniczyć we Mszy Świętej w Domu Miłosierdzia, a potem jedziemy tam, gdzie Duch Święty poprowadzi. Wczorajszego wieczoru Pan Jezus pokrzepił nas Swoją mocą – uczestniczyliśmy we mszy świętej z modlitwą o uzdrowienie. Po mszy cała grupa modliła się wraz z księdzem o Słowo dla nas. Nie będzie łatwo, ale będą też owoce naszych trudów. „Teraz więc wołajmy do Nieba, może ma w nas upodobanie i wspomni na przymierze zawarte z przodkami, i zgniecie dzisiaj to wojsko przed nami, aby wszystkie narody przekonały się, że istnieje Ten, który wybawia i ratuje Izraela. Poganie podnieśli oczy i zobaczyli, że oni idą przeciwko nim (…) Tak rozpoczęto bitwę. Poganie zostali pobici i uciekli na równinę, a którzy uciekali ostatni, wszyscy padli pod mieczem.”(1 Mch 4, 10-13, 14-15). Prosiliśmy też Pana by wskazał dokąd mamy jechać.  Jedziemy w kierunku Niekłonic.Komentarze